Naziv družbe:          Agencija Katja nepremičnine d.o.o.

Sedež družbe:         Peričeva ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija

Elektronski naslov:  info@agencijakatja.si

Ident. št. za DDV:     SI16357566

Matična številka:      7060459000

Direktor:                   Blaž Tominc


 

Zavarovano imamo odgovornost nepremičninskih posrednikov za škodo, ki jo zavarovanec zaradi strokovne napake povzroči naročniku storitve pri opravljanju registrirane dejavnosti ter zanjo odgovarja na podlagi zakona.

Zavarovalna vsota: 350.000 EUR
Št. police: OD40101110932

 

 

Nepremičninski posredniki Agencije Katja d.o.o. imamo pridobljeno Licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posrednika, pridobljeno pri Ministrstvu za okolje in prostor RS.